Åpenhetsloven

Vår visjon er at Solstrand Hotel & Bad skal være en verdiskapende og samfunnsengasjert kompetansebedrift – med minimalt fotavtrykk. Bedriftskulturen vår er tuftet på kompetanse, vennlighet og respekt. Vi skal bry oss om gjestene våre og hverandre,- «its all about people».


Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Solstrand Hotel & Bad omfattes av åpenhetsloven, og har lagt til rette for at alle som ønsker tilgang til informasjon kan ta kontakt.

Åpenhetsloven forplikter Solstrand Hotel & Bad til:

– Å utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

– Å redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

– Å svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten.

Les full rapport:

Har du spørsmål til oss?

Lurer du på hvordan vi jobber for å motvirke negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold? Spør oss gjerne vår Eier og Daglig Leder, Pernille Schau-Larsen, som vil svare deg i løpet av tre uker.

Kontakt