Personvernerklæring

Kontaktinformasjon

Solstrand Hotel & Bad AS, org.nr. 985 617 635 er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss ved å sende mail til hotel@solstrand.com, eller sende brev til Solstrand Hotel & Bad, Postboks 54, 5201 Os.

Behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder vår innsamling, bruk og behandling av personopplysninger. Vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger når du benytter våre tjenester som kunde, besøker våre nettsteder, eller kontakter oss i privat- eller i forretningssammenheng.

Formål og grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi innhenter de opplysninger som er nødvendig for å håndtere ditt kundeforhold. Opplysningene vi behandler innhenter vi når du bestiller direkte pr. tlf., via mail eller ved bruk av nettbooking. Vi innhenter opplysninger som navn, adresse, epost, telefon nr., organisasjonsnr., og evt. annen relevant informasjon.

Hvordan sikrer vi personopplysningene?

Vi vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger, og kun benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte og legitime formål, i samsvar med relevant lovgivning. Vi utleverer ikke personopplysninger til tredje part, med mindre de foreligger lovbestemt opplysningsplikt ovenfor offentlige myndigheter. Vi lagrer opplysninger så lenge det er hensiktsmessig for oss. Vi vil påse at våre medarbeidere og våre databehandlere, som har tilgang til opplysninger om deg, behandler dine personopplysninger i samsvar med denne erklæringen og med våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

Bruk av informasjonskapsler på denne nettsida

For å sikre at vi har et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Dine rettigheter

Du har som hovedregel rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger som vi behandler om deg. Dersom du ønsker å få oversikt over hva som er lagret og evt. vil slette opplysningene ber vi om at du tar kontakt med oss per e-post eller brev. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Endringer i erklæringen

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer vil omfatte eksisterende informasjon oppbevart av oss.

Sist oppdatert 28.11.2018