Bestill rom

Miljøet

Miljøet

På Solstrand investerer vi tungt i nyeste miljøteknologi – noe vi har gjort siden 1980-tallet da vi begynte å bruke fjorden som oppvarmingskilde. Solstrand var i 1986 blant de første hotellene i Norge som investerte i varmepumper for å utnytte havet som energi. Hotellet har i dag 3 varmepumper som produserer 800 kw varme fra Bjørnefjorden. Dette er nok til å varme opp hele hotellet uten å produsere CO2 eller andre giftige avgasser.

Vi arbeider aktivt for å minske energiforbruket, produsere mindre avfallsmengder og redusere vannforbruk og vannforurensing.

Siden våren 2010 har vi vært miljøsertifisert via Miljøfyrtårn – en avtale som forplikter oss til kontinuerlig å søke etter enda bedre miljøløsninger, som fører til at miljøfokus er en naturlig del av vår bedriftskultur.

I juni 2012 oppnådde vi energimerket B, noe vi gleder oss over, spesielt med tanke på vårt historiske bygg. Les mer på Horecanytt og VVS aktuelt og Miljøfyrtårn.

Miljøvennlig mat

Fra 1896 har vi servert kortreist mat fra Vestlandets hav og fjorder. Vi jobber tett med våre lokale leverandører og fryder oss over alt vi kan by på fra Fjord Norges eget spiskammer: fisk og sjømat, hjort, lam, ost, bær, grønnsaker og urter.

Kompostering

Solstrand komposterer alt matavfall, noe som har redusert hotellets transportbehov vesentlig. Global Enviro har i samarbeid med oss videreutviklet matkvernen sin til å håndtere Solstrands sjømatskall og bein fra vår lokale favoritt – lam.

Emballasje

Solstrand samarbeider med sine leverandører om å kutte ut unødvendig og ikke miljøvennlig emballasje.

Avfall

Vårt prinsipp er «reduce, reuse and recycle». Vi kildesorterer avfall, har presse til papp og restavfall, samt glassknuser

Kjemikalier

Solstrand var blant de første hotellene i Norge som tok i bruk elektriske rengjøringstraller og miljøkluter, som reduserte kjemikaliebruk til rengjøring til et minimum. I oppvasken bruker vi i all hovedsak miljømerkede vaskemidler.

I våre fire basseng reduseres behovet for desinfeksjonsmiddel til ¼ av bransjestandard i Norge ved bruk av selvspolende sandfilter, UV stråler og aktivt kull.

Alt desinfeksjonsmiddel til bassenget fremstilles på plassen gjennom elektrolyse av vann og salt. Vi unngår transport og arbeid med farlig gods

Bygningene

Bygningene, med hovedhus fra 1896 er tilleggsisolert. De fleste vinduer har energiglass.

Materialbruk

Materialbruk i hotellet er tuftet på naturmateriale som stein, tre og ull i tekstiler, tepper og gulv.

Lys

Siden 1986 har vi brukt nøkkelkortet til å styre lyset på våre rom.

Bassenget

Bassengets pumpeanlegg er bare i gang når det er gjester i bassenget. Dette reduserer energibehovet med 27.000 kwh pr. år. 70% av spylevannet i bassenget ultra-filtreres og gjenvinnes som badevann. Dette reduserer vannforbruket med 3000 m3 årlig. Vannavkjølte motorer gir varme til badevannet i bassengene og reduserer energibehovet med ca. 17.000 kwh pr. år.

Naturopplevelser

Solstrand oppmuntrer sine gjester til havbad hele året og tilbyr sine gjester bruk av trebåten Oselvar og havkajakker. Vi tilbyr vakker Kyststi for vandring i området og leier ut sykler.

Relatert informasjon

Bestill rom

Ankomstdato
Avreisedato
Rom
Voksne
Barn (3-15 år)