Bærekraft

Det grønne skiftet på Solstrand

På Solstrand tenker vi bærekraft i alt vi gjør. Vi jobber målrettet for å bli klimanøytrale uten kjøp av kvoter. På midten av 1980-tallet begynte vi å bruke fjorden som oppvarmingskilde. Siden den gang har vi investert tungt i den nyeste miljøteknologien for å minske hotellets energiforbruk.

I 2010 oppnådde vi Miljøfyrtårn-sertifiseringen, som forplikter oss til stadig å søke bedre miljøløsninger. Og i 2012 kvalifiserte vi til energimerket B for våre bygninger, en milepæl med tanke på hotellets historiske bygg fra 1800-tallet.

Minst mulig
fotavtryk

Energi

I 1986 var Solstrand blant de første hotellene i Norge som investerte i varmepumper for å utnytte havet som energikilde. I dag har vi syv varmepumper som henter energi fra Bjørnafjorden. Dette gir oss en varmeeffekt på 800 kilowatt. Energien brukes til oppvarming av hele hotellet og nedkjøling av luft i felles areal om sommeren. Det dekker også energibehovet knyttet til oppvarming av vann i basseng og generelt forbruk på hotellet. Dette helt uten at vi produserer CO2 eller andre skadelige avgasser.

Strøm

Pumpeanlegget i bassengene går kun når det er gjester i vannet. Det reduserer energibehovet med 27 000 kilowattimer i året. Vi ultrafiltrerer og gjenvinner 70 prosent av spylevannet. Det betyr at vi sparer 3 000 000 liter vann i året. For å varme opp bassengene bruker vi vannavkjølte motorer. Denne investeringen har redusert energibehovet i badet med ytterligere 17 000 kilowattimer i året.

Miljøvennlige lyskilder

Vi har brukt nøkkelkort til å styre lyset på rommene siden 1986. I 2019 investerte vi åtte millioner kroner i nye miljøvennlige lyskilder. Så langt har vi skiftet ut 90 prosent av lyskildene i det 18 000 kvadratmeter store huset. 

Kortreist mat

Vi har servert kortreist mat fra Vestlandets hav og fjorder i 125 år. I dag jobber vi tett på lokale leverandører og fryder oss over alt vi kan by på fra fjord-Norges eget spiskammer. Takket være dem kan kjøkkenet vårt videreføre den skandinaviske mattradisjonen – med kortreiste råvarer av beste sort og gode smaksopplevelser.

Holdninger

I Norge kaster vi for mye mat, dessverre gjelder det også Solstrand. Vi serverer over 200 000 måltider i året og jobber målrettet for å utvikle oss slik at vi skal kaste mindre.

Matsvinn

Målet vårt er å oppfylle FNs bærekraftmål om å halvere matsvinnet innen 2030.

Kompostering

I dag komposterer vi matavfallet fra hotellet. Mye av komposten bruker vi i hagen. 

Emballasje

Vi samarbeider med leverandørene våre om å kutte ut unødvendig emballasje. Som medlem i Grønt Punkt Norge tar vi også ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer som er godkjent av Miljødirektoratet.

Avfall

Vi kildesorterer alt avfall. Vi presser papp og restavfall og har egen glassknuser. Slik har vi betydelig redusert transportbehovet for avfall. 

Lokalt samarbeid

Vi jobber med dyktige, lokale fagfolk for å ta vare på og utvikle eiendommen. Slik holder vi historien i hevd og sikrer at hotellet er like imøtekommende og relevant i dag som i 1896. Sammen med arkitekt Jon Faaland, snekker Bjørn Aasen, Sælen smed og kunstneren Svein Rønning har vi de siste årene skapt et prisvinnende spa og bad og en vakker sjøpromenade i det storslåtte, åpne landskapet. Gode lokale krefter er avgjørende for Solstrands egenart og identitet.

Kjemikalier

Som et av de første hotellene i Norge begynte vi med elektriske rengjøringstraller og miljøkluter på slutten av 1990-tallet. Det har redusert kjemikaliebruken til et minimum. I oppvasken bruker vi miljømerkede vaskemidler.

Vi rengjør bassengene med selvspolende sandfilter, UV-stråler og aktivt kull. Det betyr at vi bruker 75 prosent mindre desinfeksjonsmiddel enn det som er bransjestandarden i Norge. Desinfeksjonsmiddelet lager vi selv – gjennom elektrolyse av vann og salt. Slik unngår vi å transportere farlig gods.

Materialbruk

Materialvalgene våre – både inne og ute – reflekterer Solstrands kjærlighet til den vestlandske naturen. Vi bruker helst skifer fra Jondal og bjørkemøbler fra vestlandsfjordene. Naturmaterialer som stein, tre og ull går igjen i badet, spisesalen, stuene og gjesterommene.

Vi kan takke flere bergensfamilier for våre Knag-møbler – et historisk og prisvinnende møbeldesign fra Bergen. I sommerstuen vil spisestolene fra Bellevue være til glede for bergenserne også i fremtiden.